THỦ TỤC DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

THỦ TỤC DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
28 tháng 12, 2022
 Mục lục bài viết

  Căn cứ Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây Dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

  Căn cứ STT 29 danh sách công khai các cơ sở đăng ký đào tạo môi giới, quản lý sàn giao dịch bất động sản của Bộ xây dựng cúc Quản lý nhà và thị trường Bất động sản.

  Viện Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Kinh tế chia sẻ về thủ tục dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản.

  I. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi

  1. Đối tượng dự thi (Điều 8 Thông tư 11/2015/TT-BXD)

  Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định.

  2. Điều kiện dự thi (Điều 9 Thông tư 11/2015/TT-BXD)

  – Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

  – Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

  – Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định.

  3. Hồ sơ đăng ký dự thi (Điều 10 Thông tư 11/2015/TT-BXD)

  – 02 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);

  – 02 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

  – 02 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

  – 02 Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

  – 02 ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

  – 02 Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

  4. Đăng ký dự thi (Điều 11 Thông tư 11/2015/TT-BXD)

  – Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc.

  –  Hàng năm người có nhu cầu cấp chứng chỉ nộp đơn đăng ký dự thi theo quy định.

  – Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi như trên và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ). Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo thông báo của Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi.

  5. Nội dung thi và đề thi (Điều 6 Thông tư 11/2015/TT-BXD)

  Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau:

  – Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:

  + Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;

  + Thị trường bất động sản;

  + Đầu tư bất động sản;

  +  Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

  – Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:

  + Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;

  +Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;

  + Giải quyết tình huống trên thực tế.

  – Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

  II. Thể thức thi tại Trường Cao đẳng kiến trúc – Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Hình thức thi và thời gian

  – Hình thức thi: Trắc nghiệm 30-50 câu hỏi

  – Thời gian thi: Thứ tư, ngày 25/5/2022

     Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ

     Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ

  – Ngôn ngữ thi: sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

  2. Địa điểm thi

  Trường Cao đẳng kiến trúc – Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Khu 11A, Khu đô thị mới Nam thành phố, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

  3. Kinh phí dự thi

  – Lệ phí dự thi: 490.050 đồng/người.

  – Thời gian hoàn tất nộp kinh phí dự thi và bổ sung hồ sơ (nếu có): hạn chót ngày 17/5/2022.

  Bài viết liên quan