Kinh tế

Kinh tế

THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VỚI DOANH NGHIỆP HIỆN NAY: NHỮNG BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP

Ngày đăng: 28/12/2022 13:53
Thuế giá trị gia tăng đóng vai trò quan trọng với ngân sách nhà nước, khai báo thuế giá trị gia tăng đúng, đủ, chính xác là nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp. Nắm chắc phương pháp tính thuế giá trị gia tăng giúp doanh nghiệp mới giảm thiểu rủi ro trong quá trình khai báo thuế.
Chi tiết [...]

PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Ngày đăng: 28/12/2022 13:35
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam gần đây phát hiện nhiều vụ thao túng, làm giá. Không chỉ vậy, lợi dụng mạng xã hội, một số đối tượng đã phát tán những thông tin chưa có kiểm chứng, tin giả mạo gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của TTCK và gây thiệt hại cho nhà đầu tư, đồng thời gây khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc phát hiện và xử lý. Điều này đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu và triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn để giám sát TTCK và nâng cao tính minh bạch của thị trường chứng khoán.
Chi tiết [...]