Chính sách

Chính sách

BÀN VỀ ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG CHO GIÁO VIÊN BẰNG LƯƠNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI, CÔNG AN

Ngày đăng: 28/12/2022 13:27
Trước tình trạng ngành sư phạm ngày càng khan hiếm nhân tài, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục không hài lòng với thu nhập. Luật Giáo dục năm 2019 đặt trọng tâm về việc tăng lương cho giáo viên, phù hợp với vị trí làm việc, nhưng do ảnh hưởng của dịch covid – 19 nên vấn đề cải cách tiền lương bị kéo dài tới 1/7/2022. Một số ý kiến cho rằng, cần thiết tăng lương giáo viên ngang bằng với lương sĩ quan Quân đội, Công an. Thực chất, đây không phải là một vấn đề mới, Nhà nước đã nhiều lần nghiên cứu về đề xuất này, song việc triển khai là không hề đơn giản. Bài viết tập trung phân tích những lợi ích và khó khăn của đề án tăng lương cho giáo viên hiện nay, từ đó đề xuất một số phương án đề giải quyết khó khăn trước mắt, thúc đẩy cải thiện chất lượng đội ngũ giáo viên nói riêng và chất lượng ngành giáo dục nói chung.
Chi tiết [...]

THÚC ĐẨY ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THOÁT NHANH KHỎI “BA VÒNG XOÁY”

Ngày đăng: 28/12/2022 13:51
Mô hình phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long hiện đã chạm ngưỡng, cần có mô hình phát triển mới. Việc tăng trưởng và phát triển của vùng phải được nâng cấp, thay đổi phù hợp với thời đại mới, cần tháo gỡ những nút thắt kìm hãm sự phát triển…
Chi tiết [...]

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VẪN CHƯA NỚI LỎNG ĐỊNH LƯỢNG

Ngày đăng: 28/12/2022 13:49
Theo giới chuyên môn, mặc dù tiền tệ không phải lực đẩy chính tạo nên lạm phát ở Việt Nam nhưng ứng xử của Ngân hàng Nhà nước là cần thiết trong bối cảnh lạm phát được dự báo tăng mạnh từ nay đến đầu năm 2023…
Chi tiết [...]